Nabízíme
ekologické
poradenství

a ekologický audit

Integrovaná prevence ( IPPC )

Legislativa ČR

  • 76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování – účinnost od 1. ledna 2003
    • 288/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

Zpět  »  Ekologická legislativa


Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 373 322 321
+420 606 331 270