header

ikonky

EKOvia EUROPE s.r.o. – ekologické poradenství, ekologický audit

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÝCH SLUŽEB

Poskytujeme komplexní ekologické poradenství v oblasti průmyslové ekologie.
Specializujeme se zejména na tyto složky:

 • Odpadové hospodářství
 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • Ochranu ovzduší
 • Vodní hospodářství
 • Integrovanou prevenci
 • Přepravu nebezpečných věcí dle ADR
 • Hodnocení rizik ekologické újmy
 • Zavádění a udržování systémů ISO 9001, ISO 14001 a EMAS
 • A další.

EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ V RŮZNÉM ROZSAHU

 • Komplexní ekologické poradenství
 • Poradenství v některé ze složek životního prostředí
 • Zpracování pravidelných hlášení
 • Jednorázové konzultace

EKOLOGICKÝ AUDIT PRO MNOHO TYPŮ FIREM

Našimi klienty jsou velké, střední i malé společnosti, ze všech odvětví - strojírenství, automobilový průmysl, autovrakoviště a šrotiště, zdravotnická zařízení, stavební firmy, potravináři, prodejci maziv, logistické firmy nebo tiskárny.

PROČ JE VÝHODNÉ SPOLUPRACOVAT S ODBORNÍKY NA EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ?

Opravdoví odborníci na ekologické poradenství umí za Vaši společnost převzít mnoho práce a úkonů plynoucích z rozsáhlé a neustále se měnící ekologické legislativy. Sledují za Vás všechny důležité právní předpisy v oblasti ekologie, provádí Vás náročnými procesy přípravy na získání důležitých certifikátů, či pro Vás kompletně zpracují ekologický audit. S jejich spoluprací dokážete předejít mnoha nepříjemnostem vznikajícím z nedodržování ekologických předpisů.

Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

 

 

MÁME HISTORII

Ve svém oboru nejsme žádným nováčkem.
Ekologickému poradenství se věnujeme
již od roku 2001.


ROZUMÍME EKOLOGICKÉMU OBORU

Jednatelka společnosti je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické.
Ostatní zaměstnanci jsou vysokoškolsky vzděláni v oboru aplikovaná ekologie a chemie.


SLEDUJEME EKOLOGICKÉ TRENDY

Máme neustálý přehled o novinkách a změnách v zákonech a ekologické legislativě.
Na odborných školeních a seminářích sbíráme cenné zkušenosti, které u Vás denně uplatňujeme.


TĚŠÍME SE NA VAŠE ZAVOLÁNÍ

Kontaktujte nás a domluvte s námi návštěvu ve Vaší provozovně.

kontakt373 322 321

kontakt606 331 270