Nabízíme
ekologické
poradenství

a ekologický audit

Energetika

Legislativa ČR

  • 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií – účinnost od 1. ledna 2001
    • 480/2012 Sb. Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
    • 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
    • 193/2013 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
    • 194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Zpět  »  Ekologická legislativa


Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 373 322 321
+420 606 331 270