Nabízíme
ekologické
poradenství

a ekologický audit

Reference

RUMPOLD - R Rokycany, s.r.o.

 • Zpracování Provozního řádu a Havarijního plánu řízené skládky odpadů Rokycany - Němčičky

SLUŽBY OBCE STRAŠICE , s.r.o.

 • Zpracování Provozního řádu a Havarijního plánu skládky odpadů Strašice

BALL BEVERAGE PACKAGING CZECH REPUBLIC, s.r.o.

 • Zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení provozu

BOHEMIA SEKT, s.r.o.

 • Školení interních auditorů ISO 14001

ELASTO FORM Bohemia s.r.o.

 • Nakládání s odpady

ERCE CZ, s.r.o.

 • Spolupráce při udržování zavedeného ISO 14001

Eva Fišerová – autovrakoviště

 • Výkon funkce odpovědného zástupce

EvoBus Česká republika s.r.o.

 • Externí ekolog, bezpečnostní poradce ADR, odpadový hospodář, správa integrovaného povolení, spolupráce při udržování zavedeného ISO 14001

Houghton CZ s.r.o.

 • Přepracování cizojazyčných bezpečnostních listů dle legislativy ČR

IACG s.r.o.

 • Audit ADR

I.P.P.E s.r.o.

 • Komplexní ekologické poradenství

Kermi s.r.o.

 • Správa Integrovaného povolení, bezpečnostní poradce ADR, odborně způsobilá osoba pro nakládání s vysoce toxickými látkami

KOSTAL CR, spol. s r.o.

 • Audit ADR

KOVOHUTĚ Rokycany a.s.

 • Komplexní ekologické poradenství

KS Europe s.r.o.

 • Nakládání s odpady a s chemickými látkami a směsmi, komplexní ekologické poradenství

Lesní stavby, s.r.o.

 • Komplexní ekologické poradenství
 • Zavedení a udržování systému ISO 14001

Loma Systems s.r.o.

 • Komplexní ekologické poradenství
 • Audit ADR

RINGFEDER POWER TRANSMISSION s.r.o.

 • Komplexní ekologické poradenství, spolupráce při udržování zavedeného ISO 14001, audit ADR

Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o.

 • Nakládání s odpady a s chemickými látkami a směsmi, ochrana ovzduší

SOLODOOR a.s.

 • Komplexní ekologické poradenství
 • Spolupráce při udržování zavedeného ISO 14001

ŠKODA JS a.s.

 • Externí ekolog, odpadový hospodář, odborně způsobilá osoba pro nakládání s vysoce toxickými látkami, spolupráce při udržování zavedeného ISO 14001

STEELCASE Czech Republic s.r.o.

 • Komplexní ekologické poradenství, spolupráce při udržování zavedeného ISO 14001

TSR Czech republic s.r.o.

 • Kompletní ekologické poradenství
 • Interní audity ISO 9001 a ISO 14001

Západočeské komunální služby a.s.

 • Poradenství v ADR, komplexní ekologické poradenství a spolupráce při udržování zavedeného ISO 14001 pro klienty ZKS a.s. - např. pro společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s., ŠKODA ELECTRIC a.s., Bammer trade a.s. ,...

Zero systems s.r.o.

 • Komplexní ekologické poradenství, spolupráce při udržování zavedeného ISO 14001

ZF Staňkov a.s.

 • Komplexní ekologické poradenství
 • Spolupráce při udržování zavedeného ISO 14001

A další ...


Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 606 331 270

Tyto webové stránky ukládají v souladu s novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na vaše zařízení soubory cookies.
Technické cookies potřebné pro provoz webu:
  Souhlasím
Dále používáme analytické cookies (Google Analytics), ke kterým potřebujeme Váš souhlas:
  Souhlasím