Nabízíme
ekologické
poradenství

a ekologický audit

Odpadové hospodářství

Legislativa ČR

 • 541/2020 Sb. Zákon o odpadech – účinnost od 1. ledna 2021
  • 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) - učinnost od 27. 1. 2021
  • 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnosech nakládání s odpady - účinnost od 7. 8. 2021
 • 542/2020 Sb. Zákon o ovýrobcích s ukončenou životností – účinnost od 1. ledna 2021
  • 16/2022 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností - učinnost od 1. 2. 2022
  • 345/2021 Sb. Vyhláška o podrobnosech nakládání s vozidly s ukončenou životností - účinnost od 1. 10. 2021

Legislativa EU

 • Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

Podle § 89 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, má právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je původcem odpadu ze zdravotní péče, povinnost zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká. Pokyny jsou součástí provozního řádu zařízení zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Tato povinnost platí od 1.1.2023. Náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče jsou stanoveny v příloze č. 48 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. – Pokud se Vás tato povinnost týká, rádi je pro Vás vypracujeme.

 

Zpět  »  Ekologická legislativa


Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 606 331 270

Tyto webové stránky ukládají v souladu s novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na vaše zařízení soubory cookies.
Technické cookies potřebné pro provoz webu:
  Souhlasím
Dále používáme analytické cookies (Google Analytics), ke kterým potřebujeme Váš souhlas:
  Souhlasím