Nabízíme
ekologické
poradenství

a ekologický audit

Ochrana ovzduší

Legislativa ČR

  • 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší – účinnost od 1. září 2012
    • 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
  • 73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech – účinnost od 1. září 2012
    • 243/2023 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
  • 695/2004 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – účinnost od 31. prosince 2004
  • 383/2012 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – účinnost od 1. ledna 2013

 

Legislativa EU

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

Zpět  »  Ekologická legislativa


Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 606 331 270

Tyto webové stránky ukládají v souladu s novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na vaše zařízení soubory cookies.
Technické cookies potřebné pro provoz webu:
  Souhlasím
Dále používáme analytické cookies (Google Analytics), ke kterým potřebujeme Váš souhlas:
  Souhlasím