Nabízíme
ekologické
poradenství

a ekologický audit

EKOvia EUROPE s.r.o. – ekologické poradenství, ekologický audit

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÝCH SLUŽEB

Poskytujeme komplexní ekologické poradenství v oblasti průmyslové ekologie. 
Specializujeme se zejména na tyto složky:

 • Odpadové hospodářství
 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • Ochranu ovzduší
 • Vodní hospodářství
 • Integrovanou prevenci
 • Přepravu nebezpečných věcí dle ADR
 • Hodnocení rizik ekologické újmy
 • Zavádění a udržování systémů ISO 9001, ISO 14001 a EMAS
 • A další.

EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ V RŮZNÉM ROZSAHU

 • Komplexní ekologické poradenství
 • Poradenství v některé ze složek životního prostředí
 • Zpracování pravidelných hlášení
 • Jednorázové konzultace

EKOLOGICKÝ AUDIT PRO MNOHO TYPŮ FIREM

Našimi klienty jsou velké, střední i malé společnosti, ze všech odvětví - strojírenství, automobilový průmysl, autovrakoviště a šrotiště, zdravotnická zařízení, stavební firmy, potravináři, prodejci maziv, logistické firmy nebo tiskárny.

PROČ JE VÝHODNÉ SPOLUPRACOVAT S ODBORNÍKY NA EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ?

Opravdoví odborníci na ekologické poradenství umí za Vaši společnost převzít mnoho práce a úkonů plynoucích z rozsáhlé a neustále se měnící ekologické legislativy. Sledují za Vás všechny důležité právní předpisy v oblasti ekologie, provádí Vás náročnými procesy přípravy na získání důležitých certifikátů, či pro Vás kompletně zpracují ekologický audit. S jejich spoluprací dokážete předejít mnoha nepříjemnostem vznikajícím z nedodržování ekologických předpisů.

Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.


Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 606 331 270

Tyto webové stránky ukládají v souladu s novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na vaše zařízení soubory cookies.
Technické cookies potřebné pro provoz webu:
  Souhlasím
Dále používáme analytické cookies (Google Analytics), ke kterým potřebujeme Váš souhlas:
  Souhlasím