Nabízíme
ekologické
poradenství

a ekologický audit

Ostatní

  • 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí – účinnost od 16. ledna 1992
  • 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny – účinnost od 1. června 1992
  • 123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí – účinnost od 1. července 1998
  • 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií – účinnost od 1. ledna 2001
  • 500/2004 Sb. Správní řád -  účinnost od 1. ledna 2006
  • 255/2012 Sb. Kontrolní řád - účinnost od 1. ledna 2014

Zpět  »  Ekologická legislativa


Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 373 322 321
+420 606 331 270