Nabízíme
ekologické
poradenství

a ekologický audit

Obaly

Legislativa ČR

  • 477/2001 Sb. Zákon o obalech – účinnost od 1. ledna 2002
    • 30/2021 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Zpět  »  Ekologická legislativa


Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 373 322 321
+420 606 331 270