Nabízíme
ekologické
poradenství

a ekologický audit

ADR

Legislativa ČR

  • 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě – účinnost od 1. srpna 1994

 

Evropská legislativa

  • Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

Zpět  »  Ekologická legislativa


Pokud chcete mít jistotu, že Vaše společnost vždy postupuje dle platných ekologických norem, chcete v pořádku obstát při kontrolách a inspekcích a chcete se vyhnout vysokým pokutám od kontrolních orgánů, využijte našich služeb spolehlivých poskytovatelů ekologického poradenství.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 373 322 321
+420 606 331 270